Raj Kumar

Začínal som ako hlavný držiteľ licencie, neskôr som sa stal mentorom nových a existujúcich lokalít. Na Mobile Outfitters obdivujem ich neustále inovovanie produktov, rýchly rast a predovšetkým spokojnosť zákazníka. Keď som sa prvýkrát stal súčasťou tímu Mobile Outfitters, mali 47 obchodných miest a teraz ich je viac ako 700 po celom svete.